Het vrije buiten

Jack en Saskia Engels bouwden hun droom: OpenDoor een woon-, logeer- en dagbestedingsthuis voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Een kleinschalig thuis met meer dan 11.000m2 grond aan de rand van de bossen. Een plek die de openheid van de akkesr en de geborgenheid van het bos in zich heeft. De wereld die Joosbuiten voor OpenDoor heeft ontworpen beantwoordt aan het gevoel van ruimte, vrijheid, transparantie en oorspronkelijkheid van natuur. Vanzelfsprekend is alles afgestemd op de belevingswereld en schaal van de bewoners. Bezoeker en bewoner ervaren de vrijheid van buiten: lucht, licht, water en aarde en maken letterlijk contact met natuur, met elkaar en met de omgeving.