Inspiratie


Kunst

Kunst leert bewuster kijken. Raakvlakken tussen kunst en tuin- en landschapsarchitectuur zijn een inspiratiebron voor mijn ontwerpen. Kunst is geestelijk inademen, pure zuurstof. Het leert weglaten wat overbodig is en dieper zoeken naar bedoelingen. Want geen lijn, geen vlak, geen kleur, geen plek is zonder betekenis.

 


Natuur

Ik voel me intens verbonden met landschap en natuur. Het is als brandstof voor mijn ontwerpen en heeft er altijd een plaats in. Dat betekent dat ik precies de juiste omstandigheden en kaders schep zodat zij haar werk kan doen. Dure ingrepen en kunstmatigheden vraagt zij niet. Natuur brengt eenvoud en kracht en daarmee schoonheid.

 


Architectuur

Expressie van architectuur komt pas tot leven door de mens en zijn ervaring en reactie. Gebouwen kunnen, net als een buiten, een mens sterk beïnvloeden, confronteren, prikkelen of vragen stellen. In mijn ontwerpen speelt de expressie van licht, lucht en water een grote rol. Waar mens en natuurlijke architectuur communiceren en onverwachte reacties ontstaan wordt het interessant…